1997 – 2022

25 anys de salvaguarda del Patrimoni Cultural de Menorca


CARMELA SÁNCHEZ GÓMEZ Y JORDI PONS MERCADAL, NUEVOS PRESIDENTA Y VICEPRESIDENTE

Cumpliéndose en 2022 el vigesimoquinto aniversario de la fundación de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella, el pasado 26 de febrero Carmela Sánchez sustituía en la presidencia del la entidad a Ángel Roca Vidal, quien ostentaba el cargo desde 2013. Carmela Sánchez es arquitecta y persona comprometida con Ciutadella desde hace muchos años. Miembro de la Martí i Bella desde hace casi 10 años, ha sido presidenta de la asociación Amics de Punta Nati así como miembro de la Asociación de vecinos del Casco Antiguo de Ciutadella.

Por su parte Jordi Pons, quien sustituye en la vicepresidencia a Agustín Petschen Zapiraín, formó junto a éste el equipo de arquitectos redactor y director de la restauración de la Catedral de Menorca. Actualmente forma parte de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico de Ciutadella en representación de la Diócesis de Menorca.

Al igual que sus antecesores, Ángel Roca y Agustín Petschen, presidente y vicepresidente cesantes seguirán formando parte como vocales de la Junta Directiva de la entidad.


XII PROJECTE GIBET 2021-2022

REHABILITACIÓ DE LES BARRAQUES DE LA FINCA MUNICIPAL DES PINARET A CIUTADELLA i MIRADOR DE PUNTA NATI

 

El Projecte Gibet reprèn la seva activitat desprès de parèntesi provocat per la pandèmia de Covid-19. Els treballs es centraran en la rehabilitació de dues noves barraques de porquim situades  a la finca  des Pinaret a Ciutadella i que completaran les feines d’aquesta propietat municipal. També es preveu iniciar els treballs de preparació dels terrenys que haurà d’ocupar el mirador de Punta Nati.

 

Els interessats en participar poden demanar informació a: shamartibella@gmail.es

 

Aquest és el calendari proposat:

 • 24 Octubre 2021
 • 14 Novembre 2021
 • 19 Desembre 2021
 • 16 Gener 2022
 • 13 Febrer 2022
 • 13 Març 2022
 • 10 Abril 2022
 • 08 Maig 2022

CULMINA EL PROCESO DE DECLARACIÓN DE PUNTA NATI COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

El pasado día 30 de septiembre de 2021 la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes comunicaba la inscripción de Punta Nati en el Registro General de Bienes de Interés Cultural. Con este acto culmina un proceso impulsado por la SHA Martí Bella en 2013 y que pretende asegurar la salvaguarda y difusión de unos de los paisajes de piedra en seco más importantes del Mediterráneo.
SHA MARTÍ I BELLA

Premio Tamarell IB 2020

La Sociedad Històrico Arqueològica Martí i Bella ha sido galardonada con el Premio Tamarell IB 2020 en el marco de los Premios Autonómicos de Voluntariado Illes Balears 2020 concedidos por la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización en reconocimiento y apoyo a las entidades de voluntariado que desarrollan su actividad en Illes Balears.

Este premio reconoce, tras 11 años de su puesta en marcha, la importancia del Projecte GIBET de nuestra entidad en la recuperación de bienes etnológicos de Menorca. Con la participación de cerca de 50 voluntarios y la dirección técnica de especialistas (igualmente voluntarios), el Proyecto GIBET ha impulsado desde el año 2009 la recuperación del Cementerio Civil (Ciutadella), de los Jardines de sa Vinyeta, donde se han promovido los Huertos Sociales de Ciutadella, el desbroce del Castillo de Santa Àgueda (Ferreries), así como la rehabilitación de cuatro construcciones etnológicas situadas en la Ronda Sud de Ciutadella, además de las dos grandes barraques de bestià de Es Pinaret.


PRIMERA FASE PER A LA REHABILITACIÓ DE LES RESTES DE LES  MURALLES


La proposta elaborada per la SHA l’any 2016 va sorgir des del plantejament de la salvaguarda i recuperació del Patrimoni Històric com a eina de desenvolupament cultural i econòmic de l’illa de Menorca. Tot açò al marge de les raons antropològiques, donada la consideració de que les muralles de la ciutat, en aquest cas dels trams que queda en peu, constitueixen un vestigi que li ha donat nom durant més de 700 anys i que sens dubte imprimeix un caràcter, com diu Jesús García Calderón a El mal de la Muralla, referint-se a Ciutadella, «de perceptible sensació emmurallada dels habitants de la ciutat...impresa en la memòria vital d’aquella població mil·lenària».

El projecte no és aliè a la realitat econòmica actual, però es pretén fonamentar en base a execucions a curt i llarg termini d’un Patrimoni Històric fonamental i molt present en la historia dels habitants de Ciutadella i amb possibilitat de convertir-se en un valor DIFERENCIADOR turístic de primer ordre pel desenvolupament estratègic de Ciutadella.

La proposta es concreta, a grans trets, en les següents actuacions de rehabilitació:

 • Bastió del Governador i Reial Alcasser (Ajuntament)
 • Muradeta
 • Bastió de Sa Font
 • Actuacions complementàries (Configuració Port, Il·luminació, recuperació d’elements aïllats, integració de projectes culturals, noves tecnologies...)
 • Cada una d’aquestes actuacions pretenen escometre en profunditat els estudis històrics, arqueològics, arquitectònics i funcionals necessaris per una rehabilitació acurada i en consonància amb les més estrictes exigències d’una bona gestió del Patrimoni Històric, la seva posta en valor i el seu aprofitament social, cultural i turístic. Com veurem a continuació, les ciutats històriques i els seus elements, especialment les muralles, son motiu de demanda per part un turisme de més alt nivell cultural i major poder adquisitiu. Constitueix per tant, una gran oportunitat de desenvolupament per una ciutat declarada des de 1964 Conjunt Històric Artístic.

 


L’Ajuntament de Ciutadella, en base a n’aquest projecte, engega una primera fase de rehabilitació que si bé no s’ajusta en alguns aspectes importants a la proposta de Martí i Bella, suposarà una primera passa important en la recuperació de l’aspecte original de l’edifici consistorial, quedant però pendent la recuperació de la terrassa artillera de l’antic Bastió del Governador així com les dependències existents de l’antic Reial Alcasser, entre d’altres aspectes del projecte.


 

Aviso Legal © 2013 SHA MARTÍ I BELLA. All rights reserved. desarrollado por Nextbit.