CAMPANYA DE VOLUNTARIAT GIBET 2023/2024

CALENDARI:

08/08/2023 21/01/2024

22/10/2023 18/02/2024

05/11/2023 17/03/2024

19/11/2023 21/04/2024

17/12/2023 19/05/2024

Desprès de la recuperació del conjunt etnològic de Son Saura realitzada la passada campanya amb un resultat més que satisfactori, enguany es pretén dur a terme un ambiciós programa d’actuacions que preveu, principalment, la rehabilitació de dues barraques singularment emblemàtiques: la gran barraca des Comte, a Ses Truqueries, i la barraca de sa Torre Nova d'en Loçano, just damunt la mar, a Punta Nati. Es contempla igualment, si es materialitzen els acords al respecte, la neteja i reparació de les construccions etnològiques de la ronda Sud i de l’antic cementeri civil (o des protestants), que ja va ser objecte d'una primera intervenció del Grup d’intervenció sobre Béns Etnològics (GIBET) el 2009.

En quant a la barraca des Comte, considerada la més gran de Menorca, es troba al lloc de Ses Truqueries. Si bé no corre perill l’estructura d'aquesta construcció de pedra en sec, el pas del temps ha malmès l’edifici que presenta importants enderrossalls. Recordem que aquesta barraca presenta una rampa helicoidal de pujada que segons creença popular servia al comte de Torre-Saura per coronar-la a cavall. Precisament el lloc de Ses Truqueries és propietat de la Fundación José María de Olives y de Ponsich, conde de Torre-saura, que dur a terme aquests darrers anys una important tasca de recuperació sobre importants elements del patrimoni arquitectònic i cultural a Menorca. Es renova, per tant, l’acord de col·laboració entre la fundació i la Martí i Bella.

Per la seva banda, la barraca de Sa Torre Nova d’en Loçano presentava fins va molt poc temps un estat de conservació excel·lent. Durant una tempesta a l'hivern de l'any 2020, en plena pandèmia, un llamp va impactar el cim de la barraca i va provocar un gran enderrossall que va afectar tots els cossos de la barraca del costat nord, la que dona al litoral. L'enderrosall és, per tant, molt visible des del Camí de Cavall i té un gran impacte en el paisatge. La barracaes troba en terrenys privats, no obstant açò, la propietat col·labora regularment amb l'Administració i amb la societat civil en iniciatives que donen a conèixer el patrimoni cultural de Menorca, la tècnica de la pedra en sec i els valors naturals, patrimonials i paisatgístics del lloc on es troba la barraca.

Ambdues intervencions compten amb el suport del departament de Cultura del Consell Insular de Menorca.


PUBLICACIONS DES BORN Nº 29 2023

La darrera edició de Publicacions des Born consta de dues parts, la primera és el recull de les ponències exposades a les XX Jornades de Recerca Històrica de Menorca realitzades l’any 2022 sobre la presència britànica a Menorca, i la segona part constitueix el catàleg de l’exposició commemorativa dels 25 anys de la fundació de la SHA Martí i Bella.


XXI JORNADES DE RECERCA HISTÒRICA DE MENORCA 2023

DIARI ABC 02/01/2024


 

Aviso Legal © 2013 SHA MARTÍ I BELLA. All rights reserved. desarrollado por Nextbit.