martibella En la segona meitat dels 90, l’àrea d’Arqueologia i Història de la Secció d’Estudis del Cercle Artístic era una autèntica riuada de projectes i treballs que donaven mesura de l’interès que desperten a la nostra illa els temes relacionats amb la seva història y la conservació del seu Patrimoni Històric. Es pretenia des del grup que conformava l’àrea, impulsar la difusió i el coneixement d’aquests temes amb nous punts de vista que abordessin els aspectes més desconeguts o menys estudiats de tota la matèria històrica pertanyent a Menorca. Certs cicles divulgatius com la Menorca Musulmana o la Menorca Romana despertaren un interès sorprenent entre la nombrosa gent que acudia a les xerrades i a les exposicions que s’organitzaven. La dimensió dels projectes i la implicació d’un creixent nombre d’estudiosos i professionals es veia constreta per les lògiques limitacions organitzatives i materials d’un simple departament de la pròpia Secció d’Estudis del Cercle.
Així, sorgeix un projecte, inèdit fins aquell moment a Ciutadella, que pretenia donar forma i contingut a unes aspiracions molt clares: crear una entitat amb capacitat i autonomia suficient per a desenvolupar nombrosos projectes històrics i de salvaguarda del patrimoni que es consideraven de gran importància per Ciutadella i per Menorca en general.

La filosofia amb què s’intentava donar forma a aquesta nova entitat estava perfectament determinada. Es pretenia primordialment dotar-la d’un clar caràcter integrador. Per damunt de consideracions elitistes o corporatives, s’havia d’intentar ajuntar a totes les persones que d’una manera o d’una altra tenien quelcom a dir en aquesta matèria o que simplement consideraven vàlides totes les iniciatives encaminades a l’estudi i conservació del nostre patrimoni històric.

El dia 26 de setembre de 1997, a la Sala d’Actes del Cercle Artístic de Ciutadella es formalitzava la constitució oficial de la Societat Històrico-Arqueològica “Martí i Bella”, com a associació legal i estatutàriament establerta, en el si del Cercle Artístic de Ciutadella. Formada per uns vuitanta socis, fou anomenat primer president Joaquim Sánchez Navarro, fins a les hores cap d’àrea de la Secció d’Estudis, geòleg, i amb una dilatada trajectòria en el món de l’estudi i investigació històrica a Menorca. La dedicatòria de l’entitat a l’apotecari Gabriel Martí i Bella, durant molts anys Comissari d’Excavacions Arqueològiques i autèntic mestre de tants i tants estudiosos, fou un emotiu i unànime acte d’homenatge.

Des dels seus inicis, la Societat Històrico – Arqueològica “Martí i Bella” s’ha mogut en tres vessants: la divulgativa, mitjançant conferències, visites o publicacions especialitzades; la de la investigació, ja sigui per treballs de camp, estudi de materials d’excavació o l’organització anual de les Jornades de Recerca Històrica de Menorca; i la protecció del patrimoni històric, tasca desenvolupada amb rigor i independència. 

Aviso Legal y condiciones generales de uso © 2013 SHA MARTÍ I BELLA. All rights reserved. desarrollado por Nextbit.